top of page

Lukáš Borzík

2

6

0

0

0

0

gitara sólo 

duo, trio, kvarteto, kvinteto

Koncerty s orchestrom

iné skladby s orchestrom

skladby pre deti a mládež

gitara v ansámbli alebo orchestri

guitar solo

duo, trio, quartet, quintet

Concertos with orchestra

other pieces with orchestra

Works for children

guitar in ensamble or orchestra

gitara sólo

GUITAR SOLO

L'aube [2001]

O SKLADBE: Prvé dielo Lukáša Borzíka pre gitaru sólo, ktoré vzniklo počas jeho štúdií na Konzervatóriu v Žiline v kompozičnej triede Pavla Kršku. VENOVANIE: mojej drahej Anne NAHRÁVKA: nedostupná NOTY: v archíve skladateľa

L'aube [2001]

ABOUT:

 

Lukáš Borzík's first work for solo guitar,

composed during his studies at the Conservatory in Žilina (SK) in the composition class of Pavel Krška.

 

DEDICATION: to my dear Anna

RECORDING: not available

SCORES: available from the composer 

Prelude of The Unborn [2013]

O SKLADBE:

 

Nedostupné

 

VENOVANIE: Jozef Márii

NAHRÁVKA: nedostupná

NOTY: v archíve skladateľa 

Prelude of The Unborn [2013]

ABOUT:

 

Not available

 

DEDICATION: to Jozef Mária

RECORDING: not available

SCORES: available from the composer 

komorná hudba

chamber music

Dve piesne [2001]
pre tenor a gitaru

O SKLADBE:

dve časti: Bolo Raz, Pieseň

 

VENOVANIE: bez venovania

NAHRÁVKA: nedostupná

NOTY: v archíve skladateľa 

Zlaté slová [2000, rev. 2010]
pre spev a gitaru

O SKLADBE:

Nedostupné

 

TEXT: Štefan Atila Brezány

VENOVANIE: bez venovania

NAHRÁVKA: nedostupná

NOTY: v archíve skladateľa 

Two songs [2001]
for tenor & guitar

ABOUT:

in two movements: Bolo Raz, A Song 

 

DEDICATION: without a dedication

RECORDING: not available

SCORES: available from the composer 

Prelude of The Unborn [2013]

O SKLADBE:

Nedostupné

 

TEXT: Štefan Atila Brezány

DEDICATION: without a dedication

RECORDING: not available

SCORES: available from the composer 

 

Zlaté slová [2000, rev. 2010]
pre spev a gitaru

O SKLADBE:

Nedostupné

 

TEXT: Štefan Atila Brezány

VENOVANIE: bez venovania

NAHRÁVKA: nedostupná

NOTY: v archíve skladateľa 

Prelude of The Unborn [2013]

O SKLADBE:

Nedostupné

 

TEXT: Štefan Atila Brezány

DEDICATION: without a dedication

RECORDING: not available

SCORES: available from the composer 

 

miška, pod týmto už len nakopírujem tvoj dizajn a doplním ďalšie skladby

bottom of page