top of page
tibor.jpg

Veselý

trio

White Room
kamil.jpg

Kamil Mihalov (piano)

Vyštudoval som umenie s plánom byť klavirista. Každý koncert je pre mňa síce malou, ale o to zásadnejšou udalosťou. Som puntičkár, idealista. A dôsledné hranie na klavíri je pre mňa príliš vzácne, preto sa ním neviem živiť... Neutíchajúci pocit, že za hudbou musí byť viac než len solídne hranie, či nutkanie sústavne vyhľadávať výzvy a čeliť im, to všetko spolu

s množstvom zhôd náhod zapríčiňuje, že zakaždým opúšťam zónu komfortu. A po rokoch na akademickej pôde sa čoraz viac profesijne ocitám aj na kurátorskej pozícii. V Žiline – meste, ku ktorému som prirástol a v Truc sphérique – organizácii, ktorá ma nesmierne stimuluje. No naďalej sčasti umelec, sčasti učiteľ, sčasti organizátor…

 

Prečo VESELÝ trio? Pre tri veci. Chceme hrať spolu. Chceme hrať hudbu. A chceme hrať dobrú hoc aj neznámu hudbu.

Ondrej Veselý.jpg

Ondrej Veselý (guitar)

Hudba je mojím spôsobom myslenia a existencie. Počas štúdií na VŠMU som si uvedomil, že je nadovšetko dôležité, aby moje umenie a samotná komponovaná hudba bola čo najsúčasnejšia a nie len súčasť akéhosi hudobného múzea. Zameral som sa teda na spoluprácu so žijúcimi skladateľmi a dodnes ma táto umelecká PRÁCA napĺňa.

 

Založenie VESELÝ-trio pre mňa stelesňuje aktívny boj s apriórnym myslením v hudbe (preto tak radikálna inštrumentálna kombinácia!) a zároveň, takpovediac, hádže rukavicu pestovaniu hudobného skanzenu spojeného s romantizujúcim pohľadom na koncertný život.

tibor ivan.jpg

Tibor Iván (bayan)

Chcem sa vrátiť na Slovensko

bottom of page